Untitled Document หน้าแรก เบียร์สิงห์ ติดต่อบริษัท สิงห์อรฉัตร จำกัด นครศรีธรรมราช
 
บริษัท สิงห์อรฉัตร จำกัด
ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในเครือ บริษัท สิงห์คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจโดย การจำหน่ายเครื่องดื่ม เพื่อรองรับความต้องการของตลาด ภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพสังคม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย รวมถึงการสนับสนุนทางด้านการศึกษา และกีฬาทุกประเภท ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการตอบแทนสังคมที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ ของบริษัทฯ ด้วยดีมาตลอด.

 

Untitled Document

จำหน่ายเบียร์หลายชนิดในเครือสิงห์
เบียร์ สิงห์ ลีโอ คาร์ลเบิก อาซาฮี โคโรน่า โคโรนิต้า

จำหน่ายเครื่องดื่ม
น้ำผลไม้ if, Soda สิงห์ , ไซเดอร์เบย์

จำหน่ายเบียร์สด
บริการเบียร์สดสิงห์ ลีโอ บริการส่งนอกสถานที่ พร้อม PG

รับจัดอาหารสำหรับงานเลี้ยง
รับจัดงานเลี้ยงสังสรร บริการครบครัน อาหาร เครื่องดื่ม เวที โต๊ะเก้าอี้ เต๊นท์ เครื่องเสียง และนักดนตรีหลากหลายแนว ตามต้องการ
 


Untitled Document
บริษัท สิงห์อรฉัตร จำกัด
ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 075-314891,075-314896,
075-314897,075-314898
อีเมล์ hr1_singha@hotmail.com